Analýza kořenové příčiny

Řešení problémů je každodenní činností všech inženýrů a manažerů. Analýza kořenových příčin však často selhává a snaha problém vyřešit co nejdříve ignoruje data a fakta spojená s tímto problémem. Naše školení Vám pomůže analyzovat a potvrdit příčinu, aniž byste zapomněli na důležité kroky.

Řešení problémů je jednou z nejčastějších činností ve firmách. Hledání kořenové příčiny je pro nás mnohdy honem na viníka, aniž bychom se snažili najít a odstranit podstatu problému. Ve shonu událostí a zápalu boje zapomínáme na data a fakta, často vítězí domněnky a snaha problém vyřešit co nejrychleji. Dodržování správného postupu řešení problému není vždy samozřejmostí.

  • Něž začněte řešit problém, zjistíte si vždy všechna dostupná fakta?
  • Pracujete už při definici problému s daty?
  • Jste si jisti, že všichni řešíte stejný problém?
  • Jsou Vaše tvrzení vždy doložená daty a fakta?
  • Víte o tom, že problém má zpravidla více než jednu kořenovou příčinu?
  • Máte jasně stanovený postup pro potvrzení příčiny?

Naše školení provede účastníky celým procesem řešení problémů od zjištění problému či reklamace zákazníka přes zajištění kvality, správnou definici problému, nalezení kořenové příčiny, její potvrzení až po validaci účinnosti nápravných opatření. Cílem kurzu však není pouze vysvětlení významu 8D procesu a jeho kroků, ale zejména naučit správně přistupovat k datům a faktům při definici problému a při potvrzení kořenové příčiny. Účastník bude umět správně použít metodu Is/Is not (Je/Není), Ishikawa (Rybí kost) či 5WHY (5x Proč) a vyhnout se nejčastějším chybám při analýze a řešení problému.

Pro koho může být školení prospěšné

  • Pracovníky kvality, plánovače kvality, procesní inženýry
  • Manažéry na všech úrovních řízení
  • Všechny, kteří řeší problémy, takže pro všechny

Požadavky na znalosti účastníků

  • Zdravý selský rozum a odhodlání řídit se podle dat a faktů

Cena

9 500 Kč
Rozsah školení 2 dny

Při školení více účastníků můžeme zorganizovat uzavřené školení buď v našem školícím středisku nebo u Vás. Můžeme Vám také nabídnout alternativy školení, které Vám budou více vyhovovat. Napište nám, rádi s Vámi dohodneme podrobnosti.

Při výuce používáme vlastní výuková videa, převážná část je zveřejněna na našem kanálu diribetstatisfaction.

Zákazníci