Diribet a informatika

Od „Big Data“ přes vytěženou „informaci“ k „poznání“

Naše informatická kompetence Vám umožní sbírat data takřka v jakémkoli množství za sekundu smysluplně a strukturovaně je uložit (Oracle/MSSQL). chy.stat-Moduly jsou aplikace nezávislé na platformě. V takřka jakémkoliv prohlížeči s takřka jakýmkoliv konečným zařízením si můžete takřka on-line prohlížet Vaše výsledky (Q-DAS inside).

Vsázíme na technologie budoucnosti a nejmodernější komunikační techniky.