Škoda Auto a.s. - závod Mladá Boleslav

Monitoring výroby a kvality


Analýza a vizualizace křivek ze šroubovacích procesů
Zajistili jsme sběr, vizualizaci a analýzu křivek ze šroubovacích procesů. Specialisté šroubování mají nyní možnost jednoduše nahlížet na křivky z utažení a zároveň systém zajišťuje indikaci alarmů v případě problému s utažením. Velkou přidanou hodnotu je také matematický výpočet svěrné síly spoje, která je vypočítaná přímo z dané křivky utažení. A jsme na to hrdí, protože jsme jedni z prvních, kdo bod reprezentující svěrnou sílu, začal na křivce automaticky hledat.

Zajistili jsme on-line komunikaci mezi výrobní plochou a měrovým střediskem
Takto se podařilo výrazně zefektivnit a hlavně zrychlit zásahy do procesu a s tím spojenou redukci neshodných dílů.

On-line monitoring měření
Přehled o všech měřeních v časové ose. Monitoring slouží pro podporu mistra, který na jednom místě vidí aktuální problémy s kvalitou dílů v jeho výrobním úseku.

Vyhodnocení způsobilosti procesů
Možnost vyhodnocení způsobilosti procesů z měření. Již žádné papírové SPC karty a jejich zpětné ruční vyhodnocení. Vše jednoduše on-line a na pár kliknutí.

Terminál pro operátora výroby
Jednoduchý terminál, který je určen pro podporu operátora výroby. Zajišťuje indikaci výsledků měření, kontrolu četnosti měření, výrobní dokumentaci a propojení na další systémy. Vše na jednom místě a chytře.