Festool s.r.o.

Systém sběru dat a řízení výroby


Sledování OEE
Transparentní sledování dostupnosti, produktivity a kvality výroby. Efektivní a rychlé zásahy do výrobního procesu s cílem zajistit maximální možné OEE dané linky.

Online monitoring výrobní linky
Přehled o všech statusech strojů, vyrobených dílech a měření. Monitoring slouží pro operativní podporu rozhodování mistrů a seřizovačů výrobní linky, kteří zasahují do výrobního procesu.

Koordinace a sledování výrobních zakázek
Veškeré výrobní a kvalitativní informace o celé výrobní zakázce na jednom přehledném místě. Uživatel má možnost jednoduše zobrazit aktuální informace o výrobní zakázce, případně dohledat jakoukoliv dokončenou výrobní zakázku. Dalším benefitem je hlídání počtu vyrobených kusů na danou zakázku.

Sběr dat ze strojů a měřidel
Zajištění sběru dat via OPC UA ze strojů (PLC Sinumerik, Fanuc) a měřidel (Zeiss, Opticline, ...) Online komunikace mezi strojem a HMI panelem pro operátora výroby. Operátor výroby má tak online přehled o statusu stroje a vyrobených kusech.

Zadávání a zobrazení dat ve výrobě
V rámci HMI panelu u stroje lze:
 - zadat důvody prostojů,
 - zadat neshodné díly s jejich příčinou vzniku,
 - zobrazit aktuální informace o výr. zakázce,
 - zobrazit informace o všech strojích na dané výrobní lince (operátor nemusí chodit od stroje ke stroji, aby zjistil informace),
 - zobrazit veškerou výrobní dokumentaci.