Přejímka a analýza měřících procesů a zařízení
YARVYN 21. - 22.4.2020, Beroun

Každé měření je zatíženo chybou. Máte však jasno v tom, jestli Váš měřící proces je vhodný pro danou aplikaci ve výrobě či laboratoři? Umíte správně odhadnout chybu měřidla? Znáte YARVYN?

YARVYN - kurz pro uživatele
YARVYN 2.4.2020, Beroun

Na tomto kurzu zjistíte přednosti cloudového programu YARVYN, pochopíte strategii nástroje a práci s ním při ověřování měřící procesů.

Přejímka strojů a výrobních zařízení
Přejímka strojů a výrobních zařízení 6. - 7.5.2020, Beroun

Přejímka stroje a výrobního zařízení je prioritní úlohou každého technologa nebo pracovníka kvality. Musíme si být jisti, že stroj je schopen opakovaně a dlouhodobě dosahovat stejných procesních parametrů a výstupů dle našich požadavků, a to ještě v čase, kdy jsme schopni kvalitu stroje ovlivnit.

Přejímka a analýza měřících procesů a zařízení
Přejímka a analýza měřících procesů a zařízení 15. -16.4.2020, Beroun

Každé měření je zatíženo chybou. Máte však jasno v tom, jestli Váš měřící proces je vhodný pro danou aplikaci ve výrobě či laboratoři? Umíte správně odhadnout chybu měřidla?

Nejistoty Big Data
Nejistoty Big Data 21. března 2019, Praha - Břevnovský klášter

Mezinárodní konference v Praze s přednáškami a diskuzemi mnoha vynikajících hostů z oblasti metrologie, data science a "best practice" z průmyslu.

Kdo se moc ptá, moc se dozví
Analýza kořenových příčin 30.3. - 31.3.2020 | 1. - 2.7.2020, Beroun

Řešení problémů je každodenní činností všech inženýrů a manažerů. Analýza kořenových příčin však často selhává a snaha problém vyřešit co nejdříve ignoruje data a fakta spojená s tímto problémem. Naše kolokvium Vám pomůže analyzovat a potvrdit příčinu, aniž byste zapomněli na důležité kroky.

8D proces - jak na to?
8D proces 20.2.2020 | 27.5.2020, Beroun

8D je jeden z nejpoužívanějších nástrojů a postupů při řešení problémů. Na našem školení Vám poradíme, jak tento nástroj správně použít, jak úspěšně projít úskalími a z nástroje vytěžit maximum pro firmu.

Statisfaction Expert
Řešení problémů od A do Z duben 2020, Beroun

Komplexní tréninkový program pro všechny, kteří musí řešit problémy ve výrobě a při vývoji výrobků. Naučíme Vás správně technicky a systematicky řešit problémy s podporou dat.

solara.MP - nejistoty měření podle VDA5
Q-DAS/ solara.MP na dotaz, Beroun

Na tomto kurzu si osvojíte výpočet nejistot dle požadavku VDA5 se statistickým programem solara.MP od firmy Q-DAS.

qs-STAT - kurz pro uživatele
Q-DAS / qs-STAT 28.4. - 29.4.2020 | 13.7. - 14.7.2020, Beroun

Na tomto kurzu zvládnete práci se statistickým programem qs-STAT od firmy Q-DAS. Budete umět zpracovat základní charakteristiky a vyhodnotit způsobilosti procesu a způsobilosti stroje.

solara.MP - způsobilost měřících procesů pomocí MSA
Q-DAS / solara.MP 23.4. - 24.4.2020 | 9.7. - 10.7.2020, Beroun

Na tomto kurzu zvládnete práci se statistickým programem solara.MP od firmy Q-DAS. Pochopíte strategii a postupy pro vyhodnocení způsobilosti měřícího systému pomocí MSA.

procella - kurz pro uživatele
Q-DAS / procella 16.6. - 17.6.2020, Beroun

Na tomto kurzu si osvojíte práci s programem procella, který je učen ke sběru dat z výroby a zobrazování regulačních diagramů výrobních procesů.

Q-DAS - administrátor
Q-DAS termín na dotaz, Beroun

Na tomto kurzu si lokální administrátoři programů Q-DAS osvojí správu databáze a jednotlivých modulů Q-DAS systému.

O-QIS - kurz pro uživatele
Q-DAS / O-QIS 8.4. - 9.4.2020, Beroun

Na tomto kurzu si osvojíte práci se systémem O-QIS, který je učen ke sběru dat z výroby a zobrazování regulačních diagramů výrobních procesů.

destra - kurz pro uživatele
Q-DAS / destra 4.3. - 5.3.2020 | 4.6. - 5.6.2020, Beroun

Na tomto kurzu zvládnete práci se statistickým programem destra od firmy Q-DAS. Budete umět zpracovat základní charakteristiky, vyhodnotit způsobilosti procesu, stroje a měřícího procesu pomocí MSA.

destra - DoE Statistické plánování experimentů
Q-DAS / destra 2.3 - 3.3.2020 | 29.6. - 30.6.2020, Beroun

Program destra Vám pomůže správně naplánovat experiment a usnadnit navrhování experimentů k ověření vlivu faktorů na proces.

destra - Analýza spolehlivosti a životnosti
Q-DAS / destra 27.2. - 28.2.2020 | 25.5. - 26.5.2020, Beroun

Analýza poruch z „pole“ a životnosti výrobku patří k základní úkolům konstruktérů a vývojových týmů. Program destra Vám pomůže při vyhodnocení těchto analýz.

Q-DAS - formulátor
Q-DAS / formulátor termín na dotaz

Na tomto kurzu si osvojíte práci s modulem formulátor v Q-DAS programech, který umožňuje úpravy předdefinovaných reportů anebo úpravy vstupních masek.

Chytrá statistika s chy.statem
Technická statistika 6.4. - 7.4.2020 | 23.6. - 24.6.2020, Beroun

chy.stat je plný chytře vymyšlených pohledů na data s užitečnou aplikací statistických metod. Kurz je určen těm, kteří chtějí pochopit a porozumět.

Chytrá statistická regulace s chy.statem
Statistická regulace procesů 9.6. - 10.6.2020, Beroun

Účelem statistického řízení procesu není pouze pozorování neobvyklých měření, ale především je to technika určená k řízení a regulaci procesu. Kolokvium k tomuto tématu Vás naučí obojímu, a to s pomocí programu chy.stat.

chy.stat / modul zmetkovitost - kurz pro uživatele
chy.stat / zmetkovistost termín na dotaz

Kurz je určen pro všechny uživatele, kteří využívají modul zmetkovitost v chy.statu.

chy.stat / modul způsobilost - kurz pro uživatele
chy.stat / způsobilost termín na dotaz

Kurz je určen pro všechny uživatele, kteří využívají modul způsobilost v chy.statu.

chy.stat / modul ordo - kurz pro uživatele
chy.stat / ordo termín na dotaz

Kurz je určen pro všechny uživatele, kteří využívají modul ordo v chy.statu.

chy.stat / modul monitor - kurz pro uživatele
chy.stat / monitor termín na dotaz

Kurz je určen pro všechny uživatele, kteří využívají modul monitor v chy.statu.

chy.stat / modul fenestra - kurz pro uživatele
chy.stat / fenestra termín na dotaz

Kurz je určen pro všechny uživatele, kteří využívají modul fenestra v chy.statu.

chy.stat - kurz pro administrátory
chy.stat termín na dotaz

Kurz je určen pro administrátory programu chy.stat.

Mám data, kde najít problém?
Základy technické statistiky 25. -26.3.2020 | 25.6. - 26.6.2020, Beroun

Kolokvium se věnuje základům technické statistiky a vysvětluje správné přístupy zpracování dat a správnou interpretaci grafických výstupů a analýz.

Technická statistika s chy.statem
Technická statistika 6.4. - 7.4.2020 | 23.6. - 24.6.2020, Beroun

chy.stat je plný chytře vymyšlených pohledů na data s užitečnou aplikací statistických metod. Kurz je určen těm, kteří chtějí pochopit a porozumět.

Kdo se moc ptá, moc se dozví
Analýza kořenových příčin 24.3. - 25.3.2020 | 1. - 2.7.2020, Beroun

Řešení problémů je každodenní činností všech inženýrů a manažerů. Analýza kořenových příčin však často selhává a snaha problém vyřešit co nejdříve ignoruje data a fakta spojená s tímto problémem. Naše kolokvium Vám pomůže analyzovat a potvrdit příčinu, aniž byste zapomněli na důležité kroky.

Věřme svým datům
Způsobilost měřících procesů pomocí MSA 13.5. - 14.5.2020, Beroun

Kolokvium vysvětluje principy a správně postupy pro hodnocení způsobilosti měřicích procesů pomocí MSA / Measurement System Analysis.

Věřme svým datům s jistotou
Nejistoty měřících systémů podle VDA5 termín na dotaz, Beroun

Kvalifikace měřících systémů podle VDA5 analyzuje měřící proces "zblízka" a poskytuje mnohem více informací o chování měřícího procesu. Kolokvium Vám pomůže s jistotou tuto metodu zvládnout.

Nebojte se nejistot
Nejistoty měření 15.7. - 16.7.2020, Beroun

Výpočty nejistot měření Vám pomohou o zjistit o měřícím procesu maximum informací. Jak se nebát této metody Vám pomůže naše kolokvium.

Cpk není jenom číslo
Způsobilost procesu 2.6. - 3.6.2020, Beroun

Způsobilost procesu a kontrola jeho chování je jedna ze základních činností pracovníka kvality nebo technologa. Naše kolokvium Vám zvýší znalosti v této oblasti a naučí Vás využít ukazatel Cp/Cpk ke prospěchu firmy.

Regulace bez legrace
SPC Statistické řízení procesu 25. - 26.2.2020 | 11.6. - 12.6.2020, Beroun

Účelem statistického řízení procesu není pouze pozorování neobvyklých měření, ale především je to technika určená k řízení a regulaci procesu. Kolokvium k tomuto tématu Vás naučí obojímu a ještě něčemu navíc.

SPC versus Způsobilost procesu
SPC versus Způsobilost procesu 1.4.2020 | 18.6.2020, Beroun

Častou chybou inženýrů kvality nebo procesních inženýrů je, že pomocí statistické regulace procesu hodnotí také způsobilost procesu a v použití těchto nástrojů nemají jasno. Na našem kolokviu se dovíte hlubší informace o obou nástrojích a pochopíte jejich rozdíl a koncepci každého z nich.

Machine Learning
Machine Learning na dotaz

Machine Learning je široká oblast technik, pomocí kterých dokážeme zefektivňovat procesy ve firmě, a to nejen ve výrobní oblasti. Pojďte s námi poodhalit tajemství, které se schovává za tímto pojmem.

Nechte se polapit do sítí neuronů
Neuronové sítě na dotaz

Člověk zvítězil v evoluci díky tomu, že je velmi univerzální, naučí se cokoli a přizpůsobí se čemukoli. Neuronové sítě si berou za vzor lidský mozek. Jsou schopny reagovat nejenom na vstupy známé, ale taky neznáme. Naše kolokvium Vám pomůže pochopit, jak neuronové sítě fungují a k čemu je dokážeme použít.

Na statistiku je spoleh
Analýzy spolehlivosti 7.7. - 8.7.2020, Beroun

Analýza poruch z „pole“ a zabezpečení zpětné vazby do designu výrobku patří k základní úkolům konstruktérů a vývojových týmů. Bez dobře nasbíraných dat, statistiky a jejích metod se však neobejdou.

Statistické tolerování
Statistické tolerování 11.5. - 12.5.2020, Beroun

Toleranční analýza patří v dnešní době k důležitým konstrukčním úkolům. Nejde ale jen o zajištění funkčnosti výrobku, ale také o schopnost výroby zaměnit díl, který je součástí aplikace.

DoE snadno a rychle
Statistické plánování experimentů 4.5. - 5.5.2020, Beroun

Plánování experimentů (DoE) je to pravé místo pro využití statistiky. Vhodné navržení experimentů k ověření vlivu faktorů na proces dokáže ušetřit značné náklady. Naše kolokvium Vám ukáže, jak na to.

Vzdělávání na míru

Naši lektoři Vám pomohou připravit a zrealizovat školení nebo komplexní vzdělávací program dle Vašich specifických požadavků.

Specifické úlohy

Máte pro nás specifickou úlohu nebo problém? Můžete využít náš tým expertů z různých oborů, kteří mají zkušenosti se zlepšováním procesů a jsou připraveni Vás podpořit v řešení Vašich specifických úloh nebo při zvyšování efektivity výroby.