Přejímka a analýza měřících procesů a zařízení

online virtuální | prezenční školení termín na dotazKaždý výrobní proces je závislý na naměřených datech. Prověření Vašich měřících procesů je jeden z požadavků zajištění kvality. Aby nedocházelo k nesprávným interpretacím, seřízením a zásahům do procesu, musí být zaznamenané měřené hodnoty spolehlivé. Měřicí procesy musí být schopny splnit požadovaný úkol v příslušné situaci. Metoda pro ověření měřícího procesu však není jenom jedna a každá z nich má svoje přednosti a nedostatky. Měřící systémy můžeme ověřovat pomocí MSA, VDA5 nebo zkoumáním nejistot měření vstupujících vlivů. Není vždy snadné určit správný a nejefektivnější postup. A co nám říká platná norma ISO 22514-7?

 • Víte, které vlivy Vám výrazně zkreslují naměřené hodnoty?
 • Víte, které vlivy můžete zanedbat?
 • Zvažujete vždy před ověřením měřícího systému výběr správné metody?
 • Která z metod je však ta nejvhodnější?
 • K čemu je vhodné MSA a kdy použít výpočet nejistot?
 • Jak správně připravit experiment pro výpočet nejistot?
 • Co mi říká Cg / Cgk?
 • Jak si poradit s atributivními znaky a destrukčnímu zkouškami?

Naše školení Vám pomůže se v problematice analýzy měřících procesů zorientovat a jak efektivně k této úloze použít naši cloudovou aplikaci YARVYN. Vysvětlíme Vám vše potřebné k pochopení jednotlivých metod pro ověření měřících procesů a představíme Vám užitečné nástroje, pomocí kterých můžete spočítat vše potřebné. Naučíme Vás zvládnou a správně aplikovat principy výpočtu nejistot měření. Podíváme se na měřící systém „zblízka“ a doslova ho rozebereme na jednotlivé možné vlivy. Probereme společně výhody a nevýhody kvalifikace měřících systémů podle VDA5 versus MSA. Naučíme Vás pracovat s procesy typu drsnost, tvrdost, destruktivní zkouška ... Po absolvování školení budete umět správně zvolit tu nejefektivnější metodu nejen z hlediska ověření měřícího systému, ale také nákladů.

 

Pro koho může být školení prospěšné

 • pracovníky kvality, plánovače kvality, metrology, specialisty kvality,
 • technology, procesní inženýry.

 

Požadavky na znalosti účastníků

 • znalost základních statistických a metrologických pojmů,
 • znalost způsobilosti měřících procesů výhodou.

 

Varianty školení

1. Online virtuální školení - rozsah 8 x 2 hodiny

Školení pomocí platformy Zoom rozdělené do 8 bloků s využitím interaktivních metod a pomůcek k aktivnímu zapojení všech účastníků. Vzdělávací bloky jsou vhodně prokládány moderovanými diskuzemi k daným tématům.

Účastníci obdrží školící materiály v elektronické podobě a certifikát o absolvování školení. 

Cena 9500 Kč

Registrační / kontaktní formulář

 

2. Prezenční školení - rozsah 2 dny

Školení v učebně v naší školící akademii v Berouně anebo u zákazníka. Lektor vhodně kombinuje případové studie, týmové práce nebo moderované diskuze s nezbytnou výkladovou částí. Pozornost je věnována praktickému využití, ukázaného na konkrétních příkladech z praxe anebo z případových studii.

Naše akademie striktně dodržuje nezbytná opatření s v souvislosti s možností šíření COVID-19. Maximální počet účastníků je omezen na 4. Lektor má v době školení negativní test na COVID-19.

V ceně školení je občerstvení po dobu školení a oběd dle vlastního výběru z aktuálního menu. 

Účastníci obdrží školící materiály v elektronické podobě a certifikát o absolvování školení. 

Cena 9500 Kč

Registrační / kontaktní formulář

 

Naše videa na kanálu YouTube k tomuto tématu