Nebojte se nejistot

online virtuální | prezenční školení listopad 2020Pokud se v oblasti nejistot měření cítíte nejistě, tento seminář je určen právě pro Vás. Měřící systémy můžeme ověřovat pomocí MSA, VDA5 nebo zkoumáním vstupujících vlivů. Není vždy snadné určit správný a nejefektivnější postup. Pokud však zvolíme výpočet nejistot, dozvíme se o chování měřícím systému maximum informací, které nám pomohou se ujistit, že nám nehrozí riziko chybného měření.

  • Zvažujete vždy před ověřením měřícího systému výběr správné metody?
  • Která z metod je však ta nejvhodnější?
  • Víte, které vlivy Vám výrazně zkreslují naměřené hodnoty a které vlivy můžete zanedbat?
  • Víte, že s využitím výpočtu nejistot můžete firmě ušetřit značné náklady?

Naučíme Vás zvládnou a správně aplikovat principy výpočtu nejistot měření. Podíváme se na měřící systém „zblízka“ a doslova ho rozebereme na jednotlivé možné vlivy. Probereme společně výhody a nevýhody kvalifikace měřících systémů podle VDA5 versus MSA. Naučíme Vás pracovat s procesy typu drsnost, tvrdost, destruktivní zkouška ... Na tomto setkání můžete s kolegy z jiných firem sdílet přístupy a problémy, se kterými se v praxi setkáváte. Po absolvování kurzu se budete v této oblasti orientovat jistě a bude umět správně zvolit tu nejefektivnější metodu nejen z hlediska ověření měřícího systému, ale také nákladů.

 

Pro koho může být školení prospěšné

  • pracovníky kvality, plánovače kvality, metrology, specialisty kvality,
  • technology, procesní inženýry.

 

Požadavky na znalosti účastníků

  • znalost technické statistiky nebo absolvování školení Základy analýzy dat,
  • znalost způsobilosti měřících procesů pomocí MSA výhodou.

 

Varianty školení

1. Online virtuální školení - rozsah 4 x 2 hodiny

Školení pomocí platformy Zoom rozdělené do 4 bloků s využitím interaktivních metod a pomůcek k aktivnímu zapojení všech účastníků. Vzdělávací bloky jsou vhodně prokládány moderovanými diskuzemi k daným tématům.

Účastníci obdrží školící materiály v elektronické podobě a certifikát o absolvování školení. 

Cena 5500 Kč

Registrační / kontaktní formulář

 

2. Prezenční školení - rozsah 1 den

Školení v učebně v naší školící akademii v Berouně anebo u zákazníka. Lektor vhodně kombinuje případové studie, týmové práce nebo moderované diskuze s nezbytnou výkladovou částí. Pozornost je věnována praktickému využití, ukázaného na konkrétních příkladech z praxe anebo z případových studii.

Naše akademie striktně dodržuje nezbytná opatření s v souvislosti s možností šíření COVID-19. Maximální počet účastníků je omezen na 4. Lektor má v době školení negativní test na COVID-19.

V ceně školení je občerstvení po dobu školení a oběd dle vlastního výběru z aktuálního menu. 

Účastníci obdrží školící materiály v elektronické podobě a certifikát o absolvování školení. 

Cena 5500 Kč

Registrační / kontaktní formulář

 

Naše videa na kanálu YouTube k tomuto tématu