Analýza kořenové příčiny

online virtuální 22. - 23. června 2021Řešení problémů je jednou z nejčastějších činností ve firmách. Hledání kořenové příčiny je pro nás mnohdy honem na viníka, aniž bychom se snažili najít a odstranit podstatu problému. Ve shonu událostí a zápalu boje zapomínáme na data a fakta, často vítězí domněnky a snaha problém vyřešit co nejrychleji. Dodržování správného postupu řešení problému není vždy samozřejmostí.

 • Něž začněte řešit problém, zjistíte si vždy všechna dostupná fakta?
 • Pracujete už při definici problému s daty?
 • Jste si jisti, že všichni řešíte stejný problém?
 • Jsou Vaše tvrzení vždy doložená daty a fakta?
 • Víte o tom, že problém má zpravidla více než jednu kořenovou příčinu?
 • Máte jasně stanovený postup pro potvrzení příčiny?

Naše školení provede účastníky celým procesem řešení problémů od zjištění problému či reklamace zákazníka přes zajištění kvality, správnou definici problému, nalezení kořenové příčiny, její potvrzení až po validaci účinnosti nápravných opatření. Cílem kurzu však není pouze vysvětlení významu 8D procesu a jeho kroků, ale zejména naučit správně přistupovat k datům a faktům při definici problému a při potvrzení kořenové příčiny. Účastník bude umět správně použít metodu Is/Is not (Je/Není), Ishikawa (Rybí kost) či 5WHY (5x Proč) a vyhnout se nejčastějším chybám při analýze a řešení problému.

 

Pro koho může být školení prospěšné

 • pracovníky kvality, plánovače kvality, procesní inženýry,
 • manažéry na všech úrovních řízení,
 • všechny, kteří řeší problémy, takže pro všechny ...

Požadavky na znalosti účastníků

 • zdravý selský rozum a odhodlání řídit se podle dat a faktů ...

 

Varianty školení

1. Online virtuální školení - rozsah 16 hodin

Online školení provádíme pomocí komunikační platformy Zoom. V průběhu školení využíváme další interaktivní pomůcky a metody, aby všichni účastníci byli aktivně zapojeni.

Školení je rozděleno do dvou částí:

 • Základní výukový blok - rozsah 4 x 2 hodiny

Cílem prvního bloku je seznámit účastníky s tématem a předat nezbytné základní vědomosti o nástrojích a metodách. 

Vzdělávací bloky:

 • Jak správně řešit problém, popis problému, co je to problém?
 • Metoda Is/Is not (Ano/Ne)
 • Ishikawa (Rybí kost), 5x Proč
 • 8D proces

 

 • Aplikační blok - virtuální workshop - rozsah 2 x 3 hod

Virtuální moderovaný workshop k tématu školení, kde budou mít účastníci šanci získat hlubší znalosti a dovednosti v této oblasti. Virtuální diskuze je organizována s časovým odstupem od výukového bloku.

Jsou zde diskutovány možnosti využití nástrojů a metod a reálné zkušenosti účastníků z této oblasti. Pozornost je věnována praktickému využití a ukázkám na konkrétních příkladech z praxe. Případové studie a lektorem moderovaná diskuze prohlubuje znalosti a účastník získává nezbytnou aplikační dovednost. Součástí diskuze je také benchmark z ostatních automobilových firem.

V případě zájmu je možné tento workshop zorganizovat také jako prezenční.

 

Účastníci obdrží školící materiály v elektronické podobě a certifikát o absolvování školení. 

Základní výukový blok je možné absolvovat samostatně.

Cena 9500 Kč

Registrační / kontaktní formulář

 

2. Prezenční školení - rozsah 2 dny

Školení v učebně v naší školící akademii v Berouně anebo u zákazníka. Obsahově je školení jako u online školení rozděleno do dvou boků - vzdělávacího a aplikačního. Lektor vhodně kombinuje případové studie, týmové práce nebo moderované diskuze s nezbytnou výkladovou částí. Pozornost je věnována praktickému využití, ukázaného na konkrétních příkladech z praxe anebo z případových studii.

Naše akademie striktně dodržuje nezbytná opatření s v souvislosti s možností šíření COVID-19. Maximální počet účastníků pro školení v naší učebně je omezen na 4. Lektor má v době školení negativní test na COVID-19.

V ceně školení je občerstvení po dobu školení a oběd dle vlastního výběru z aktuálního menu. 

Účastníci obdrží školící materiály v elektronické podobě a certifikát o absolvování školení. ​​​​​​

Cena 9500 Kč

Registrační / kontaktní formulář

 

3. Pouze základní výukový blok / online virtuální školení - rozsah 4 x 2 hodiny

Online školení provádíme pomocí komunikační platformy Zoom. V průběhu školení využíváme další interaktivní pomůcky a metody, aby všichni účastníci byli aktivně zapojeni.

Cílem je seznámit účastníky s tématem a předat základní vědomosti o nástrojích a metodách.

Vzdělávací bloky:

 • Jak správně řešit problém, popis problému, co je to problém?
 • Metoda Is/Is not (Ano/Ne)
 • Ishikawa (Rybí kost), 5x Proč
 • 8D proces

Bloky je možné uskutečnit také jako samostatná online virtuální školení.

Cena 4900 Kč

Registrační / kontaktní formulář

 

Naše videa na kanálu YouTube k tématům využití statistických metod

Diribet Youtube Statisfaction