SPC Statistické řízení procesu

online virtuální | prezenční školení termín na dotazŘízení procesů je disciplína, kterou provádíme téměř všichni a všude. Ne všichni však dobře rozumíme technice statistické regulace procesu (SPC). Častým jevem je přebírání nastavené regulace z jiných procesů bez potřebné analýzy a pochopení procesu. SPC je založena na kvalitním sběru dat a pravidelném monitorování výstupů procesu. Statistika má zde svoje pravidla, která se vyplatí respektovat, abychom se vyhnuli nefunkčnosti tohoto nástroje.

  • Umíte pro SPC správně nastavit sběr dat?
  • Proč vůbec hodnotíme stabilitu procesu?
  • Umíte použít správnou regulační techniku?
  • Reagujete na pozorování procesu adekvátně?
  • Nejsou Vaše zásahy do procesu unáhlené a zbytečné?

Po absolvování našeho kolokvia budete umět navrhnout sběr dat a metodu výpočtu regulačních mezí, porozumíte stabilitě procesu a statistické regulaci procesu. Budete umět interpretovat regulační diagramy a budete vědět, kdy je vhodné a správné zasahovat do parametrů procesu. 

 

Pro koho může být školení prospěšné

  • pracovníky kvality, plánovače kvality,
  • technology, procesní inženýry.

 

Požadavky na znalosti účastníků

 

Varianty školení

1. Online virtuální školení - rozsah 4 x 2 hodiny

Školení pomocí platformy Zoom rozdělené do 4 bloků s využitím interaktivních metod a pomůcek k aktivnímu zapojení všech účastníků. Vzdělávací bloky jsou vhodně prokládány moderovanými diskuzemi k daným tématům.

Účastníci obdrží školící materiály v elektronické podobě a certifikát o absolvování školení. 

Cena 4900 Kč

Registrační / kontaktní formulář

 

2. Prezenční školení - rozsah 1 den

Školení v učebně v naší školící akademii v Berouně anebo u zákazníka. Lektor vhodně kombinuje případové studie, týmové práce nebo moderované diskuze s nezbytnou výkladovou částí. Pozornost je věnována praktickému využití, ukázaného na konkrétních příkladech z praxe anebo z případových studii.

Naše akademie striktně dodržuje nezbytná opatření s v souvislosti s možností šíření COVID-19. Maximální počet účastníků je omezen na 4. Lektor má v době školení negativní test na COVID-19.

V ceně školení je občerstvení po dobu školení a oběd dle vlastního výběru z aktuálního menu. 

Účastníci obdrží školící materiály v elektronické podobě a certifikát o absolvování školení. 

Cena 4900 Kč

Registrační / kontaktní formulář

 

Naše videa na kanálu YouTube k tomuto tématu