Technika

Matematické / statistické metody Diribetu neztrácí nikdy kontakt k technickým procesům.

Původně popisovalo starořecké slovo techné řemeslný um, ať už hrnčíře, kováře, či sochaře nebo malíře. Dnes bychom vysvětlili techné jako fortelný způsob, jak plánovaně dosáhnout cíle - v průmyslu, ve vědě, v umění.. Diribet si váži všech, pro které je techné nesmrtelnou bohyní.

V tomto smyslu stojí náš um (informatický, statistický a technický) zcela ve službách Vašich potřeb. Ať je cíl jakýkoliv, zlepšení konstrukce, zlepšení výroby, urychlení výroby, redukce nákladů, zvýšení životnosti, náskok před konkurencí, ekologické vlastnosti, naše informační systémy společně se statistickými metodami Diribet slouží vašemu podniku/koncernu ve smyslu techné.