DMAIC – Jak vést úspěšný projekt

Metoda DMAIC je jednou z nejpoužívanějších forem pro řízení projektů v průmyslovém světě. Na našem školení Vám pomůžeme najít cestu jak vést úspěšný projekt a vyhnout se nejčastějším chybám.

Metoda DMAIC je jednou z nejpoužívanějších forem pro řízení projektů v průmyslovém světě. Využívá se pro řešení problémů v oblasti kontinuálního zlepšování, optimalizaci procesů nebo plnění specifických požadavků zákazníka. DMAIC vede řešitelský tým celým procesem od definice problému po trvalé odstranění příčiny. Dodržování správného postupu při řešení problémů není vždy samozřejmostí a často zapomínáme na důležité milníky a pravidla, které stojí za to dodržovat.

 • K čemu jsou milníky DEFINE, MEASURE, ANALYZE, IMPROVE a CONTROL?
 • Máte opravdu správně definovaný problém?
 • Nezapomněli jste na něco důležitého?
 • Dokážete věrohodně problém a jeho odstranění podložit daty?
 • Provedli jste ověření na všech nezbytných místech procesu řešení problému?
 • Nezapomněli jste na motivaci týmu?
 • Komunikovali jste dostatečně připravované změny a dali jste projektu dostatečnou publicitu?

Naše školení Vám pomůže najít cestu jak vést úspěšný projekt. Provedeme účastníky celým DMAIC procesem od správné definice problému až po ověření udržitelnosti trvalého nápravného opatření. Seznámíme je nejenom s metodikou práce řešitelského týmu, ale také upozorníme na nejčastější chyby, kterých se tým ve snaze vyřešit problém dopouští.

Pro koho může být školení prospěšné

 • pracovníky kvality, plánovače kvality, procesní inženýry,
 • manažéry na všech úrovních řízení,
 • všechny, kteří řeší problémy, takže pro všechny …

Požadavky na znalosti účastníků

 • zdravý selský rozum a odhodlání řídit se podle dat a faktů

Cena

5 000 Kč
Rozsah školení 1 den

Při školení více účastníků můžeme zorganizovat uzavřené školení buď v našem školícím středisku nebo u Vás. Můžeme Vám také nabídnout alternativy školení, které Vám budou více vyhovovat. Napište nám, rádi s Vámi dohodneme podrobnosti.

Při výuce používáme vlastní výuková videa, převážná část je zveřejněna na našem kanálu diribetstatisfaction.

Zákazníci