Způsobilost procesu, SPC

Přejímka strojů a výrobních zařízení
Přejímka strojů a výrobních zařízení 4. - 5.2.2020 | 6. - 7.5.2020, Beroun

Přejímka stroje a výrobního zařízení je prioritní úlohou každého technologa nebo pracovníka kvality. Musíme si být jisti, že stroj je schopen opakovaně a dlouhodobě dosahovat stejných procesních parametrů a výstupů dle našich požadavků, a to ještě v čase, kdy jsme schopni kvalitu stroje ovlivnit.

Cpk není jenom číslo
Způsobilost procesu 12.12. - 13.12.2019 | 18.2. - 19.2.2020 | 2.6. - 3.6.2020, Beroun

Způsobilost procesu a kontrola jeho chování je jedna ze základních činností pracovníka kvality nebo technologa. Naše kolokvium Vám zvýší znalosti v této oblasti a naučí Vás využít ukazatel Cp/Cpk ke prospěchu firmy.

Regulace bez legrace
SPC Statistické řízení procesu 25. - 26.2.2020 | 11.6. - 12.6.2020, Beroun

Účelem statistického řízení procesu není pouze pozorování neobvyklých měření, ale především je to technika určená k řízení a regulaci procesu. Kolokvium k tomuto tématu Vás naučí obojímu a ještě něčemu navíc.

SPC versus Způsobilost procesu
SPC versus Způsobilost procesu 30.3.2020 | 18.6.2020, Beroun

Častou chybou inženýrů kvality nebo procesních inženýrů je, že pomocí statistické regulace procesu hodnotí také způsobilost procesu a v použití těchto nástrojů nemají jasno. Na našem kolokviu se dovíte hlubší informace o obou nástrojích a pochopíte jejich rozdíl a koncepci každého z nich.