Chytrá statistická regulace s chy.statem

Účelem statistického řízení procesu není pouze pozorování neobvyklých měření, ale především je to technika určená k řízení a regulaci procesu. Školení k tomuto tématu Vás naučí obojímu, a to s pomocí programu chy.stat.

Řízení procesů je disciplína, kterou provádíme téměř všichni a všude. Ne všichni však dobře rozumíme technice statistické regulace procesu (SPC). Častým jevem je přebírání nastavené regulace z jiných procesů bez potřebné analýzy a pochopení procesu. SPC je založena na kvalitním sběru dat a pravidelném monitorování výstupů procesu. Statistika tu má svá pravidla, která se vyplatí respektovat, abychom se vyhnuli nefunkčnosti tohoto nástroje.

  • Umíte pro SPC správně nastavit sběr dat?
  • Proč vůbec hodnotíme stabilitu procesu?
  • Umíte použít správnou regulační techniku?
  • Reagujete na pozorování procesu adekvátně?
  • Nejsou Vaše zásahy do procesu unáhlené a zbytečné?

Po absolvování našeho kolokvia budete umět navrhnout sběr dat, porozumíte stabilitě procesu a statistické regulaci procesu pomocí programu chy.stat. Budete umět interpretovat regulační diagramy a budete vědět, kdy je vhodné zasahovat do parametrů procesu.

Pro koho může být školení prospěšné

  • pracovníky kvality, plánovače kvality,
  • technology, procesní inženýry.

Požadavky na znalosti účastníků

  • znalost způsobilosti procesu.

Cena

5 000 Kč
Rozsah školení 1 den

Při školení více účastníků můžeme zorganizovat uzavřené školení buď v našem školícím středisku nebo u Vás. Můžeme Vám také nabídnout alternativy školení, které Vám budou více vyhovovat. Napište nám, rádi s Vámi dohodneme podrobnosti.

Při výuce používáme vlastní výuková videa, převážná část je zveřejněna na našem kanálu diribetstatisfaction.

Zákazníci