Přejímka a analýza měřících procesů a zařízení

Každé měření je zatíženo chybou. Máte však jasno v tom, jestli Váš měřící proces je vhodný pro danou aplikaci ve výrobě či laboratoři? Umíte správně odhadnout chybu měřidla? Znáte YARVYN?

Každý výrobní proces je závislý na naměřených datech. Prověření Vašich měřících procesů je jeden z požadavků zajištění kvality. Aby nedocházelo k nesprávným interpretacím, seřízením a zásahům do procesu, musí být zaznamenané měřené hodnoty spolehlivé. Měřicí procesy musí být schopny splnit požadovaný úkol v příslušné situaci. Metoda pro ověření měřícího procesu však není jenom jedna a každá z nich má svoje přednosti a nedostatky. Měřící systémy můžeme ověřovat pomocí MSA, VDA5 nebo zkoumáním nejistot měření vstupujících vlivů. Není vždy snadné určit správný a nejefektivnější postup. A co nám říká platná norma ISO 22514-7?

 • Víte, které vlivy Vám výrazně zkreslují naměřené hodnoty?
 • Víte, které vlivy můžete zanedbat?
 • Zvažujete vždy před ověřením měřícího systému výběr správné metody?
 • Která z metod je však ta nejvhodnější?
 • K čemu je vhodné MSA a kdy použít výpočet nejistot?
 • Jak správně připravit experiment pro výpočet nejistot?
 • Co mi říká Cg / Cgk?
 • Jak si poradit s atributivními znaky a destrukčnímu zkouškami?

Naše školení Vám pomůže se v problematice analýzy měřících procesů zorientovat a jak efektivně k této úloze použít naši cloudovou aplikaci YARVYN. Vysvětlíme Vám vše potřebné k pochopení jednotlivých metod pro ověření měřících procesů a představíme Vám užitečné nástroje, pomocí kterých můžete spočítat vše potřebné. Naučíme Vás zvládnou a správně aplikovat principy výpočtu nejistot měření. Podíváme se na měřící systém „zblízka“ a doslova ho rozebereme na jednotlivé možné vlivy. Probereme společně výhody a nevýhody kvalifikace měřících systémů podle VDA5 versus MSA. Naučíme Vás pracovat s procesy typu drsnost, tvrdost, destruktivní zkouška … Po absolvování školení budete umět správně zvolit tu nejefektivnější metodu nejen z hlediska ověření měřícího systému, ale také nákladů.

Pro koho může být školení prospěšné

 • pracovníky kvality, plánovače kvality, metrology, specialisty kvality,
 • technology, procesní inženýry.

Požadavky na znalosti účastníků

 • znalost základních statistických a metrologických pojmů,
 • znalost způsobilosti měřících procesů výhodou.

 

Cena

19 000 Kč
Rozsah školení 2 dny

Při školení více účastníků můžeme zorganizovat uzavřené školení buď v našem školícím středisku nebo u Vás. Můžeme Vám také nabídnout alternativy školení, které Vám budou více vyhovovat. Napište nám, rádi s Vámi dohodneme podrobnosti.

Při výuce používáme vlastní výuková videa, převážná část je zveřejněna na našem kanálu diribetstatisfaction.

Zákazníci