YARVYN - kurz pro uživatele

online virtuální kurz termín na dotazNa tomto kurzu zvládnete práci s našim cloudovým nástrojem YARVYN. Pochopíte strategii programu a postupy při ověřování měřících procesů, zvládnete přípravu dat pro vyhodnocení a vlastní vyhodnocení dle ISO 22514-7. Vyzkoušíte si všechny způsoby ověření měřících procesů od MSA (Measurement System Analysis) až po výpočet nejistot a získáte potřebné informace ke správné interpretaci výsledků analýz a výstupů. 

 

Po absolvování kurzu budete umět

  • zpracovat připravená data pro vyhodnocení,
  • ověřit vhodnost měřícího procesu,
  • interpretovat statistiky a grafiky,
  • vyhodnotit způsobilost měřícího procesu pomocí MSA,
  • vyhodnotit nejistoty měřícího procesu,
  • najít potenciál ke zlepšení a nápravě měřícího procesu.

 

Požadavky na znalosti účastníků

  • znalost základní statistiky.

 

Online virtuální školení - rozsah 4 x 2 hodiny

Školení pomocí platformy Zoom rozdělené do 4 bloků s využitím interaktivních metod a pomůcek k aktivnímu zapojení všech účastníků.

Účastníci obdrží školící materiály v elektronické podobě a certifikát o absolvování školení. 

Cena 4900 Kč

Registrační / kontaktní formulář

 

Naše videa na kanálu YouTube k tomuto tématu